X

Nieuwe huwelijksregels 2018

Op dit moment trouw je standaard in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat vanaf het moment dat jullie trouwen jullie alle bezittingen, vermogen, maar ook schulden met elkaar delen. Bij een scheiding moet alles fifty-fifty worden verdeeld. Dit geldt ook voor schulden en vermogen die voor het huwelijk zijn opgebouwd. De enige manier om dit te veranderen is door op huwelijkse voorwaarden te trouwen. Dit moet apart worden vastgelegd bij een notaris. Dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2018 komen er nieuwe huwelijksregels en trouw je in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat er voortaan minder wordt gedeeld.

 

Welke huwelijksregels veranderen?
Er zijn een paar belangrijke punten die gaan veranderen. Zo vallen bezittingen en schulden die de partners al hadden voor het huwelijk niet verdeeld. Jouw studieschuld blijft dus van jou. Of heb je voor het huwelijk een flink bedrag gespaard op een eigen spaarrekening, dan hoeft dit ook niet te worden verdeeld. Geld op jouw eigen rekening valt buiten de gemeenschap. Alleen het geld dat op een en/of rekening van jullie beiden staat moet worden verdeeld.

Erfenissen en schenkingen
Erfenissen en schenkingen moeten op dit moment gewoon in de verdeling worden meegenomen. In de nieuwe regels vallen deze buiten de gemeenschap. Of je de erfenis of schenking hebt gekregen tijdens het huwelijk of voor die tijd, maakt daarbij niet uit.

Tijdens het huwelijk
Verder blijft de gemeenschap van goederen in stand. Alles wat jullie tijdens het huwelijk samen kopen of schulden die jullie samen aangaan zullen moeten worden verdeeld. Ook bezittingen die voor het trouwen al van jullie samen waren moeten fifty-fifty worden verdeeld.

De scheiding
Gaan jullie scheiden, dan moet dus duidelijk worden welke bezittingen en schulden jullie hadden voor jullie gingen trouwen. Ook is het belangrijk om duidelijk te hebben welke erfenissen en schenkingen er zijn geweest. Alles waarvan het niet duidelijk is of het onder deze regels valt, wordt fifty-fifty verdeeld. Het is dus belangrijk om bewijzen te hebben van de bezittingen en schulden voor het huwelijk en eventuele erfenissen en schenkingen.

Eigen bedrijf
Heeft een van jullie bij het trouwen al een eigen bedrijf. Dan hoeft de waarde van het bedrijf bij een scheiding niet te worden gedeeld. Starten jullie tijdens het huwelijk een eigen onderneming, dan valt het bedrijf wel in de gemeenschap.

Schuldeisers
Zijn er schulden van voor het huwelijk, dan hoeven deze niet meer gedeeld te worden. Schuldeisers kunnen echter wel beslag leggen op de helft van de gezamenlijke bezittingen.

Toch gemeenschap van goederen
Willen jullie toch alles samen delen. Dus alle bezittingen en schulden van tijdens, maar ook van voor het huwelijk, dan kan dit nog wel. Hiervoor kunnen jullie huwelijkse voorwaarden laten opstellen bij een notaris.

Ingangsdatum
De wet omtrent deze nieuwe regels is ondertussen aangenomen door de Eerste Kamer. De ingangsdatum is 1 januari 2018. Vanaf dat moment trouw je dus automatisch onder beperkte gemeenschap van goederen. Wil je dit anders, dan kun je dit bij een notaris laten vastleggen.
Zijn jullie al getrouwd, dan verandert er niets. De nieuwe regels gelden alleen voor nieuwe huwelijken.